Bosch–Invented for life

ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ –
ನಾವೇನು ಸಾಧಿಸಬಯಸುತ್ತೇವೆ

Robert Bosch ಚೇತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
ವಾಕ್ಮರ್ ಡೆನ್ನರ್ ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
Volkmar Denner
Our new mission statement „We are Bosch“ explains what drives us, what we have in common, and what we stand for. We want to leave a lasting trace in the world – achieved by a unique outstanding team.

ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ –
ನಮ್ಮನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
How do we make a lasting mark on a world which is increasingly complex and connected? By harnessing the power of connectivity and the internet of things to create solutions which improve the quality of life.
From London, to the Inca city of Machu Picchu, to Shanghai: This image film shows how our products spark enthusiasm worldwide, improve quality of life, and conserve natural resources.
What looks like pie in the sky today will very soon be reality. From fridges to smoke detectors, all the appliances and devices in the home will be connected. Bosch is in an excellent position to realize the smart home of the future.
“Sometimes it’s almost impossible to focus on the road.” Bus driver Marcus Linde from Sweden drives children to school every day. At any time, he can rely on sensors and ESP.
In all our activities, we focus on improving quality of life. The connected Vivatmo device for measuring the inflammation of the airways is one example. For anyone who has asthma it can bring more confidence in their daily life.
In India, the demand for two-wheelers is increasing rapidly. In many cities, however, air pollution is already at critical levels. Indian engineers are continuously working on improving Bosch’s electronic engine management systems (EMS), and by doing so, are contributing to improving quality of life.

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು –
ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

 • ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು
  ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ.
  The Bosch start-up Coup took up the challenge of finding a solution for the pain points of urban mobility. Its e-scooter sharing concept has now successfully launched in several European cities.
  Can’t find your car keys? Bosch has the solution: turn your smartphone into a key. Perfectly Keyless, our simple digital vehicle access system, puts an end to frayed nerves.
  Watching a film can take the boredom out of bus journeys. From an extensive databank, passengers can stream movies or series on their mobile devices, thanks to Bosch’s Coach MediaRouter.
  With its Wireless Charging System, Bosch is presenting a new dimension in charging technology and providing new ways to make working with cordless tools efficient, cost-saving, and time-saving.
  About a year ago, Zander Brown was diagnosed with diabetes. But now the family is again leading an almost normal life. They have a very special nine-year-old to thank for this – as well as a bit of help from Bosch’s Packaging Technology division.
  mySPIN is the easy way to link smartphones to vehicles' infotainment systems. It allows users to continue using their favorite apps as they would normally, without compromising safety.
 • ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು
  ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದು ತರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕತೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಹಾಗೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
  The future of mobility involves many concepts and ideas, one of which is automated driving. This has long since left the science-fiction realm to become a very real innovation that will make our lives easier and more enjoyable.
  For agribusinesses, the Precision Livestock System is a game-changer. This intelligent cattle-weighing system gives farmers reliable and frequent data on which to base their decisions.
  Thanks to the internet, industry is on the verge of a fourth revolution. The Blaichach plant already has many years of experience of working in a manufacturing network. The processes that are emerging there now will change tomorrow’s world.
  “If you want to achieve something great, you need a special drive unit!” The Bosch eBike Systems business unit has become the European market leader for e-bike systems.
  The world is changing, and mobility is changing with it. As vehicles become automated, electrified, and connected, they will increasingly take on the role of personal assistants. Join us for some crystal ball-gazing.
 • ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ತವಕ
  ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಡನೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಮಿತವ್ಯಯದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
  Experience Bosch Rexroth technology at greater heights: in 2020, NASA will set out to the next mission to Mars ‒ and Bosch is providing that extra swing. Check out the spectacular maneuver over Hawaii and meet aerospace engineer Erich Klein, who is testing the landing method that will someday bring humans to Mars.
  Data mining is a key competence for the future. Xiahan Shi writes code that turns mountains of data into useful knowledge. Her algorithms can predict things such as which cars will need to go to the workshop and when, and what will be wrong with them.
  The use of extremely short laser pulses opens up new perspectives in series production. The concentrated power of these lasers allows any material to be processed quickly, precisely, and economically, and this on a mass scale.
  The Bosch plant in Bari, Italy, is the winner of the EFQM Excellence Award 2014, and thus the overall winner of the competition. It is the first Italian organization to win the overall award in the “large enterprises” category.
  “The most successful ideas are usually the most straightforward ones,” says Gökçe Çetin Gürbüz from Manisa, Turkey. And she is certainly successful: she filed her first patent at the age of just 27.

ನಮ್ಮ ಬಲ – ನಾವು ಏನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

 • Bosch ಸಂಸ್ಕೃತಿ
  ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Bosch ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.
  Hackathons, hack days, and hack challenges are no longer unusual at Bosch. To make sure we create the best possible solutions, we draw on creative minds and experts inside and outside our company.
  Three years after the groundbreaking ceremony on Robert Bosch's 150th birthday, the “UWC Robert Bosch College” officially opened its doors to students. 200 talented students of various nationalities will live and learn here together.
  Competing with teams from around the world in self-designed and self-built race cars – that’s “Formula Student.” For a number of years, Bosch has been offering selected teams support in the shape of expert workshops, vehicle trials, money, and components.
  Bosch is offering an additional 100 places on its technical vocational training schemes to young people from southern Europe. The initiative is a response to high rates of youth unemployment.
  Since 1999, Bosch has been employing the services of retired former associates. They work for a limited period on projects or in a consultative capacity. In Germany, Ernst Gründler is one of them.
 • ನಾವೀನ್ಯತೆ
  ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
  Parking is a major pain point of urban mobility. Community-based Parking offers a solution: crowd-sourced parking information delivered in real time to anyone who needs it.
  Bosch’s own “Stanford”: in Renningen, Bosch has created the perfect conditions for connecting people and know-how. The focus is on applied research. Ideas are always developed with an eye to a specific product and the customer.
  A home which is awake before we are. The possibility to be virtually present in our office before we arrive. And the aim to share our knowledge and to make use of our opportunities - this is the world of Bosch Energy and Building Technology.
  MSC motorcycle stability control offers the best possible safety for motorcyclists. The system’s safety benefits are especially evident in bends, which is where almost half of all fatal motorcycle accidents occur.
  The active parking lot management system takes away the hassle of looking for a parking space. From now on, drivers can use a smartphone app to search for available parking spaces in the vicinity. A simple click is all it takes to guide drivers to their destination.
  What will driving a car be like ten years from now? That’s what Lutz Bürkle is trying to find out. His vision: a future without traffic accidents. Bürkle is working on an assistance system that can take evasive action to prevent up to 58 percent of car-pedestrian collisions.
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ
  ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಯಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
  Gingerbread should be spicy and moist – and stay that way for as long as possible. This calls for clever recipes just as much as for good packaging. In a large commercial bakery in southern Germany, Bosch Packaging Technology makes sure that everything tastes as it should.
  Mario Tito has a mission: entertainment. The announcer gets spectators fired up in Salvador de Bahia, Brazil. To make sure that everybody can hear him, Mario has to be able to rely on good loudspeakers.
  Even if 99 of 100 muffins are perfect, the experts at Bosch Household Appliances still start all over again. They keep testing until their appliances have learned the perfect baking program. The Bosch experts always strive for 100 percent.
  18 million glow plugs a year, without one single defect. The associates in Rodez, France, are proud of this achievement. They care passionately about quality.
 • ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ
  ನಾವು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
  Thanks to the Bosch ProSyst IoT platform, oyster farmers in Australia can use their smartphones to pinpoint the ideal time to harvest. They no longer have to analyze water samples or hope the weather forecasts are correct.
  Winter in the Norwegian town of Rjukan had long been dark. For six months of the year, the sun doesn’t peek over the mountains. But now three enormous mirrors reflect the sun’s rays into the valley – thanks to Bosch Rexroth technology.
  1 billion people, 54 countries, rapid economic growth – everyone’s gaze is fixed on Africa, the world’s second largest continent and a growth market which offers Bosch countless opportunities.
  It all began unspectacularly, with the testing of injectors in almost empty machine shops. Today, more than 4,500 associates in Wuxi, China, manufacture over 3.6 million common-rail injectors each year.
  One-third of all the food does not reach the consumer. One reason is inadequate packaging. Bosch Packaging Technology and an industrial mill in Indonesia now tackle this problem.
  Using simple materials to make the Bosch brand better known in emerging markets: in Laos, Cambodia, and Myanmar, the Bosch logo was displayed in places such as the walls of buildings and bus stops.

ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು – ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ

 • ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ
  ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವರ್ತ ನೆಗಳಿಗೆ ಸದೃಢ ಬುನಾದಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ
  ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
 • ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಧೃಢನಿರ್ಧಾರ
  ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ.
 • ಮುಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ
  ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಿದೆ.
 • ನ್ಯಾಯಪರ ವರ್ತನೆ
  ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಈ ನ್ಯಾಯಪರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ
  ನಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • ವೈವಿಧ್ಯತೆ
  ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರುವ ಸಮೃದ್ಧತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
Bosch–Invented for life

We are Bosch

Imprint
X

Imprint

Name and address

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Germany

Members of the Board of management

Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel, Uwe Raschke, Peter Tyroller

Your contact at Bosch

kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990
Corporate Headquarters
+49 711 811-0

Register Entries

Registration Court: District Court Stuttgart HRB 14000

Value-added tax identification number

DE811128135